Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som sökte Kvinnosjukvården på grund av blödning efter avslutad menstruation. Efter upprepade vårdbesök konstaterades en äggstockstumör. Men på grund av bristande hantering i internremitteringen, vad gäller eftergranskning av röntgen och kontakt med gynekologiska tumörteamet, drog bedömningen ut på tiden.

Under tiden använde patienten sin privata sjukförsäkring och opererades på privatklinik för en äggstockstumör.

Anmälans diarienummer: LK/170379