Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient med prostatacancer som genomgick utredning i Uppsala. Misstänkta förändringar i lungorna upptäcktes, men det dröjde till ett år senare innan en ny undersökning gjordes och metastaser från prostatacancer bekräftades.
Patienten remitterades sedan till onkologkliniken för behandling.

Anmälans diarienummer: LK/171318