Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Efter att samtalet brutits för en patient som ringde vårdcentral på grund av blod i urinen dröjde det till tre månader senare innan läkartid bokades. Patienten opererades senare efter vidare utredning och misstanke om tumör.

Anmälans diarienummer: LK/171577