Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att ett barn avlidit innan förlossning.

En patient, gravid i vecka 36, som sökte förlossningen på grund av buksmärtor och sammandragningar fick rådet att avvakta hemma. Efter förnyad kontakt något dygn senare konstaterades det att barnet avlidit.

Anmälans diarienummer: LK/171324