Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

Patient som sökte vårdcentral på grund av problem med en tumme planerades att remitteras vidare till ortoped eller arbetsterapeut. När patienten sökte vårdcentral igen efter en månad visade det sig att ingen uppföljning hade gjorts.

Anmälans diarienummer: LK/171650