Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som i samband med uppföljning visade sig ha stegrade levervärden. Vidare utredning visade på en kronisk leversjukdom och leverförändringar varpå ytterligare undersökning rekommenderades. Denna gjordes först några månader senare. Man fattade misstanke om gallgångscancer och när diagnosen bekräftades en ytterligare en tid senare remitterades patienten vidare för behandling.

Anmälans diarienummer: LK/171694