Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på grund av hen hade svårt att svälja och hade gått ner i vikt. Efter flera undersökningar remitterades patienten akut till läkare för gastroskopi. Undersökningen visade på en tumör och behandling inleddes. En tid senare försämrades patienten och avled kort därefter.

Anmälans diarienummer: LK/171944