Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående en fallskada.

Patient på vårdavdelning har suttit med tät tillsyn i karmstol vid ett bord. Patienten återfinns liggande på golvet och datortomografi visar färsk blödning under skallbenet. Patienten sjunker succesivt i medvetandegrad och beslut tas om behandlingsbegränsning och palliativ omvårdnad fram till att patienten avlider.

Anmälans diarienummer: LK/171695