Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som skulle operera bort gallblåsan. Under operationen lades en ledare in för att underlätta senare undersökning av gallvägarna. Ledaren lades ner på ett felaktigt sätt och den senare gallvägsundersökningen tog längre tid än nödvändigt. Undersökningen var dock framgångsrik och patienten lämnade sjukhuset dagen efter ingreppet som planerat.

Anmälans diarienummer: LK/172110