Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som inkom som inkommer akut med huvudvärk, feber och har kräkts föregående natt. Under kvällen/natten försämrades patientens tillstånd och behandling för akut hjärnhinneinflammation påbörjades. Sedermera förflyttades patienten till NIVA i Örebro.

Anmälans diarienummer: LK/172091