Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått trycksår under tiden hen vårdats på sjukhus.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på grund av andningsbesvär. Patienten lades in på vårdavdelning där en riskbedömning för trycksår genomfördes. Två trycksår upptäcktes och åtgärder sattes in. När patienten skrevs ut upptäcktes att det ena trycksåret försämrats och såret lades om. Detta rapporterades till distriktssköterska inför hemgång. När patienten kom åter till avdelningen en månad senare hade såret försämrats ytterligare och behövde opereras.

Anmälans diarienummer: LK/172509