Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på grund av en svullnad i ena benet. Läkare bedömde att orsaken till svullnaden var en infektion i huden och skrev ut antibiotika. Några dagar senare sökte patienten vård på akutmottagning med smärta, svullnad och rodnad i samma ben. En undersökning bekräftade misstanken om blodpropp. Patienten fick blodförtunnande läkemedel och remiss skickades till vårdcentral för uppföljning.

Anmälans diarienummer: LK/172589