Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som vårdats på vårdavdelning och där fått blodförtunnande medel. Patienten skrevs ut till korttidsboende och remiss skickades till vårdcentral för uppföljning. När patienten senare flyttades från korttidsboendet och ett läkarbesök gjordes upptäckte man att provtagning inte skett. Man konstaterade att patienten hade blodbrist och hen lades direkt in på sjukhus för behandling.

Anmälans diarienummer: LK/171772