Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient avlidit.

Patient inneliggande på vårdavdelning hittades oväntat avliden av personal. På grund av beslutad vårdbegränsning gjordes inga återupplivningsåtgärder. Händelsen polisanmäldes då medicintekniska produkter var inblandade.

Anmälans diarienummer: LK/172590