Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient avvikit samt fått fördröjd vård.

Anmälan rör patient som skrevs in på psykiatriska slutenvården efter att ha inkommit via psykiatriska akutmottagningen.
Vid två tillfällen dagen efter avvek patienten från avdelningen. En av gångerna, vid ett hopp ut från ett fönster, ådrog sig patienten smärtor i fot och rygg. Något som vid ett senare tillfälle konstaterades vara en fotledsfraktur och kotkompressioner.

Anmälans diarienummer: LK/172662