Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat en allvarlig vårdskada.

Anmälan rör ett för tidigt fött barn som upptäcktes ha fått ett flytande läkemedel avsett att tas via munnen intravenöst genom ett stort blodkärl.

Anmälans diarienummer: LK/172734