Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som besökte vårdcentral för att få förnyat recept. I samband med besöket upptäcks att ett cellprov som tagits två år tidigare var avvikande men att inga åtgärder vidtagits. Kvinnosjukvården kontaktades för bedömning och provtagning. Detta genomfördes skyndsamt och fortsatt uppföljning är planerad.

Anmälans diarienummer: LK/163182