Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan journalanteckningar i landstingets vårdinformationssystem inte varit synliga.

I samband med rättning av makulerade vårdkontakter upptäcktes att det fanns ett stort antal journalanteckningar som inte var knutna till en vårdkontakt, vilket innebar att anteckningen inte syntes i den kronologiska patientjournalen.
Ett arbete med att gå igenom samtliga journalanteckningar har påbörjats och hittills har ingen allvarlig vårdskada identifierats. Arbetet med att gå igenom samtliga journalanteckningar som saknar vårdkontakt beräknas vara klart april 2015.

En händelseanalys är initierad

Anmälans diarienummer: LK/142894