Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få ett vårdförlopp granskat där en patient avlidit.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen på grund av andningsbesvär och bröstsmärta. Patienten lades in för utredning om KOL och provtagning gjordes.
En kort stund efter hittades patient avliden och obduktionen visade cirkulationssvikt till följd av hjärtinfarkt.

Anmälans diarienummer: LK/150207