Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd undersökning och behandling.

Anmälan gäller en patient med svår metabol sjukdom som genomgick tandsanering under narkos. Patienten mådde bra efter ingreppet, men blev sämre framåt kvällen och hade svårt att få i sig näring. Dagen efter kontaktades vårdcentral som gav råd om egenvård, men samma kväll blev patienten ännu sämre och ambulanshelikopter tillkallades. Patienten lades in på intensivvårdsavdelning med begynnande organsvikt och avled några dagar senare då organsvikten inte gick att häva.

En händelseanalys genomförs.

Anmälans diarienummer: LK/170348