Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstingen gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient som haft kontakt med psykiatrin försökt begå självmord.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/150740