Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstingen gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient som haft kontakt med vården hittats avliden.

Händelsen rör en patient som kom till akuten efter en olycka. Patienten hade ytliga sår, men inga frakturer. Patienten lades in på en vårdavdelning men valde självmant att lämna sjukhuset dagen efter. Efter ett par dagar hittades patienten livlös i hemmet. Dödsorsaken har ännu inte fastställts.

Anmälans diarienummer: LK/150700