Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få ett vårdförlopp granskat där en patient avlidit.

Händelsen rör en patient som kom till akuten efter att ha kräkts blod och hade blod i avföringen. En gastroskopi gjordes där man upptäckte en stor blödning. Gastroskopin avbröts och en sond sattes in för att stoppa blödningen.
Dagen efter gjordes en lungröntgen som visade ett felaktigt läge på den sond som satts in och den togs bort. Ett hål i matstrupen upptäcktes och behandlades. Patienten vårdades sedan på intensivvårdsavdelningen men avled några dagar senare efter komplikationer.

Verksamheten har arbetat fram nya rutiner och initierat utbildningsinsatser.

Anmälans diarienummer: LK/150837