Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentral på grund av ryggsmärtor efter ett fall. Olika smärtlindrande behandlingar gavs, men hade inte avsedd effekt. Efter flera kontakter med vårdcentralen remitterades patienten till en röntgenundersökning som visade kotkompression och felställning på ryggraden. Patienten fick sedan behandling på ortopedkliniken.

Anmälans diarienummer: LK/151051