Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd undersökning och diagnos.

På grund av jourtid kunde inte magnetröntgen genomföras på patient som inkom akut med nedsatt funktion i båda benen. Senare genomfördes i stället en datortomografi, som visade en betydande kotskada, varpå patienten transporterades akut till Uppsala för ryggkirurgi.

Anmälans diarienummer: LK/172502