Lanstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

En patient sökte vårdcentralen på grund av hosta, feber, tryckkänsla över bröstet och tung andning. Patienten fick tid till läkare och symtomen bedömdes som luftrörskatarr och behandling påbörjades. Patienten sökte vårdcentralen igen efter några dagar då besvären var kvar. En ny läkarbedömning gjordes och behandlingen för luftrörskatarr fortsatte.

En vecka senare åkte patienten till akutmottagning med kvarstående besvär och uppgav tryckkänsla i bröstet sedan 3-4 veckor. Utredning med bland annat EKG genomfördes och visade på hjärtinfarkt. Patienten fick då genomgå behandling som innebär ballongvidgning av kranskärl, så kallad PCI.

Anmälans diarienummer: LK/151081