Läsklyftan lyfter ordets och språkets betydelse

Alla människor behöver ord och ett språk för att kunna berätta. Om livet, när det är som bäst och när vi har problem. Om vad som hände på fotbollsplanen, i skolmatsalen eller under flykten, varför vi söker vård eller vilken hjälp vi behöver med bilen.

Det finns tydliga indikationer på att svenska elevers läsutveckling har försämrats sedan 1991, det bidrar bland annat till att de får svårare att nå målen i teoretiska ämnen i skolan. Både pojkars och flickors läsförmåga har försämrats men förändringen är större hos pojkar än hos flickor. På lång sikt kan det bidra till att en ökad ojämlikhet i samhället och minskad tillit mellan människor.

Projekt Värmland läser, som stöds av Kulturrådet, vill medverka till att fler värmlänningar har tillgång till ett rikt språk och vill använda det! Vi vill också vidga synen på vem som kan vara en läsfrämjare.

Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling, och projektet Värmland läser bjuder in till en mötesplats med fokus på Läsklyftan, en dag om språk, jämlikhet och empowerment. Dagen vänder sig till alla som har möjlighet att påverka vardagen för barn, unga och unga vuxna.

Media hälsas välkomna att delta under dagens olika programpunkter, se program nedan. Det finns möjlighet att träffa projektledare Åsa Ranung i samband med lunchen.