Åtta kulturskapare samlas på Alma Löv

Mellan den 25 och 30 augusti samlas åtta kulturskapare på Alma Löv Museum of Unexplored Art i Östra Ämtervik. Samtliga deltar i projektet Space Beyond, jobbar till vardags med barn och unga och är efter ansökan utvalda att fortbilda sig i konstnärligt arbete för och med barn och unga.

– Barn och unga är kompententa mottagare och skapare av kultur. Space beyond sätter fokus på barndomen och den växtvärk som brukar kopplas dit. I växtvärk och kreativ kraft finns en oerhörd potential, säger Marita Axelsson Nordlund, utvecklare inom bild och form.

– Samarbete i alla former är så värdefullt. I Space Beyond möts kulturskapare i vitt skilda konstformer och från olika miljöer.

Workshopsveckan på Alma Löv är en del av projektet Space Beyond som startade i juni och pågår in i oktober.

Projektet ägs av Kultur i Väst i samarbete med Region Värmland, samt Konstepidemin och Alma Löv Museum of Unexplored Art.

Media välkomnas att besöka Alma Löv och deltagarna under veckan.