Bättre stöd till personer med kognitiva svårigheter som är eller vill bli föräldrar

För att kunna ge ännu bättre stöd till personer med kognitiva svårigheter, som är eller vill bli föräldrar, inleder Region Värmland nu ett arbete för att höja kompetensen i länet.

Personer med kognitiva svårigheter, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, drömmer liksom andra om att skaffa barn. I FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att dessa ska ges möjlighet att bilda familj och få ändamålsenligt stöd. Att erbjuda personer med kognitiva svårigheter möjligheten att göra ett informativt val kring föräldraskap är viktigt. Likaså att ge tidiga insatser till dem som är på väg in i ett föräldraskap eller redan är föräldrar.

För att kunna ge information, råd och stöd anpassat för personer med kognitiva svårigheter krävs kunskap och verktyg för bemötande, samt strukturer och rutiner för samverkan. På onsdag håller Region Värmland en webbutbildning som också markerar starten för införandet av en ny samverkansrutin. Den omfattar bland annat metodstöd med babysimulator och pedagogiskt samtalsmaterial.

Media är välkomna att träffa Region Värmlands arbetsgrupp i samband med utbildningsdagen på onsdag den 11 november.