Region Värmlands digitala verktyg för smittspårning börjar användas nationellt

Region Värmland har utvecklat ett digitalt verktyg som varit en framgångsfaktor i arbetet med smittspårning i Värmland. Nu inleder regionen ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att verktyget ska kunna införas i andra regioner.

Media välkomnas till digital pressträff där vi berättar mer om verktyget, arbetet med smittspårning och hur Region Värmland ska stötta andra regioner.