En parkfantasi på Alsters herrgård inleds med ett konstnärssamtal

I morgon, tisdagen den 1 juni, invigs utställningen En parkfantasi på Alsters herrgård. Media hälsas välkommen till vernissagen som på grund av Corona inte är annonserat som en öppen tillställning.

En parkfantasi är skapad av konstnären Maria Andersson för Alsters herrgård sommaren 2021. Region Värmland är initiativtagare till Artist in Residence Värmland (förkortas AiR Värmland) och i samarbete med Karlstads kommun har konstnären vistats och inspirerats på Alsters herrgård. Utifrån det har ett konstverk skapats i form av ljudpromenaden En parkfantasi. Genom det digitala utställningsrummet www.parkfantasi.se kan man från och med den 1 juni till och med den 31 augusti lyssna på ljudverket när man rör sig genom herrgårdsparken på Alsters herrgård eller hemifrån via mobil eller dator.

En parkfantasi består av flera parallella berättelser där observationer på plats blandas med fragment från Gustaf Frödings egna skildringar av natur och växtlighet. Centralt i upplevelsen är betraktarens egna rörelser genom parkmiljön, vilka framhävs genom lånade strofer från Frödings diktning med rytm och rörelse i fokus. Som en röd tråd genom berättelsen löper tonsättningen av Tre trallande jäntor, som tidigt 1900-tal fick en ny text i Turkiet. Videoverket The Traveler sätter fokus på den turkiska visans tillkomst och det textbaserade verket Anthems för Alsters herrgård utvidgar berättelsen ytterligare. Både visas i det digitala utställningsrummet.

Utställningen inleds med ett panelsamtal den 1 juni kl 13. Konstnären Maria Andersson kommer att berätta om hur arbetet har växt fram. Övriga i panelen är Sara Falkstad (poet) och Fredrik Höglund (vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet). Moderator: Miriam Kaukosalo (kulturassistent Alsters herrgård). Efter samtalet genomförs en konsert med den svensk-norska musik- och konstduon Lerin-Hystad som knyter an till ljudpromenaden.

Maria Andersson kommer att finnas tillgänglig för frågor efter panelsamtalet.