Strategin för Värmlands utveckling de kommande 20 åren antas

Den 2 juni förväntas regionfullmäktige ta beslut om Värmlandsstrategin 2040. Det har tagit närmare två år och över tusen personer har varit involverade i att ta fram en strategi för Värmlands utveckling de kommande 20 åren.

Strategin pekar ut styrkor, utmaningar perspektiv och prioriteringar i Värmlands utveckling. Den fungerar även som ett underlag vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och inom EU får den betydelse för hur satsningar och medel ska fördelas. 

Under pressträffen kommer det finnas möjlighet att höra mer om själva beslutet och vad det betyder för Värmlands framtid. Vilka är insatsområdena? Vilka utmaningar pekas ut? Hur kan strategin komma att användas mer konkret?

Välkommen på pressträff i samband med regionfullmäktige.