Pressmeddelanden

Fem år med ambulanshelikoptern

Fem år med ambulanshelikoptern

För fem år sedan gjorde ambulanshelikoptern i Värmland sitt första uppdrag. Efter ungefär 2 300 uppdrag har verksamheten utvecklats väl. – I många avseenden håller vi världsklass, säger Fredrik Helliksson, medicinskt ansvarig läkare inom ambulanshelikopterverksamheten.

I dag inleds Home filmfestival på Lurö

För andra året i rad arrangerar Region Värmland Home filmfestival. Denna gången sker festivalen den 12–17 augusti, på Lurö i Säffle kommun. Deltagarna är 16 till antalet och kommer från olika delar av Värmland.

Samarbete skapar arbetskraft inom spelutveckling

Molkoms folkhögskola satsar på ny kurs i Indiespelutveckling. Kursen startar i höst och är ett samarbete med spelcommunityt The Great Journey på Innovation Park och Changemaker Education AB.

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att inleda processen – ett samarbete som kommer att involvera många.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Positiva svar i Region Värmlands arbetsmiljö- och säkerhetsenkät

Resultatet för Region Värmlands första medarbetarenkät är i flera avseenden mycket positivt. Arbetet känns meningsfullt och allt fler säger sig veta vad som förväntas av dem i arbetet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

På fredagen sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden på Sjukhuset i Arvika. Nämnden fattade bland annat beslut om ett svar på remiss till Socialstyrelsen om allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Uppdaterad: Nu fungerar telefonin vid Sjukhuset i Arvika

Det kraftiga åskväder som drog in över Värmland natten till torsdagen ledde till störningar i telefonin på Sjukhuset i Arvika. På torsdagseftermiddagen hade felet åtgärdats.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 12 juni tog den regionala utvecklingsnämnden bland annat beslut om projektmedel.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade på tisdagens sammanträde att undersöka möjligheterna att utöka trafiken till Norge och från Örebro. Nämnden uppdrar till regiondirektören att utreda möjligheterna till kollektivtrafik mellan Värmland och Norge. Nämnden vill också att möjligheterna till snabb bytesfri busstrafik Karlstad-Örebro utreds.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på tisdagen fattade kultur- och bildningsnämnden beslut bland annat om att starta en folkhögskoleverksamhet i Filipstad.

Region Värmlands ekonomidirektör byter jobb

Region Värmlands ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren lämnar sitt uppdrag i sommar och byter jobb. – Jag har ett oerhört spännande och intressant arbete i dag, men fick en möjlighet som jag inte kunde tacka nej till, säger hon.

Programsläpp för Abundance International Dance Festival 2019

Den 5 till 7 september är det dags för Abundance International Dance Festival 2019. Då fylls Karlstads gator och torg av allt från streetdance och nycirkus till performance och klassisk balett.

Hela Värmland – unik satsning på ett jämställt och jämlikt Värmland

Region Värmland har beviljats medel från Vinnova för att som första region i landet utveckla ett digitalt verktyg med fokus på jämställd och hållbar utveckling i regionen.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om Region Värmlands miljöredovisning. I samband med sammanträdet inleddes också den tidigare beslutade utbildningen i schyst kommunikation.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med fredagens sammanträde att två tåghållplatser som tidigare stängts ska öppnas på prov med start i december 2019: Oleby och Rottneros.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på torsdagen yttrade sig kultur- och bildningsnämnden om ett förslag om att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter. Nämnden ska också se över formerna för sina priser och stipendier.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid onsdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig nämnden bakom förslaget om en ny tandklinik i Inre hamn i Karlstad. Därtill föredrogs månadsrapporten för mars, som visar att nettokostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka.

300 unga på kulturfestival i Säffle

300 unga på kulturfestival i Säffle

300 ungdomar, 60 meter konst och tre scenföreställningar. Unga kreatörer träffas i Säffle den 17–19 maj för Ung kultur möts (UKM) regionfestival. Nytt för i år är att festivalen samarrangeras med Västra Götaland.

Tillbaka till Pressrum