Pressmeddelanden

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

På Kyrkeruds folkhögskola ledde pandemin till distansundervisning och deltagarnas traditionella konstutställning blev i stället en konstinställning. Nu är 29 lådor inställda på olika platser runt om i Sverige och processen finns även att se på webben.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen. Däremot ville nämnden av kostnadsskäl skjuta fram beslutet att införa student- och seniorrabatt i hela länet till 2022.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att göra avsteg från reglerna för att studieförbunden inte ska drabbas så hårt av coronapandemin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om ett tillägg i nämndens internkontrollplan samt beslut om nämndens del i nästa års regionplan.

Region Värmland lanserar utbildningsportal

Region Värmland lanserar utbildningsportal

Coronapandemin har slagit hårt mot näringslivet. Värmland ligger på fjärde plats i landet vad gäller störst andel korttidspermitterade. Antalet varslade och arbetslösa ökar varje vecka. Därför lanserar Region Värmland genom Verksamt Värmland nu en utbildningsportal.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att ett mobilt parkeringshus ska byggas vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Nya chefer inom hälso- och sjukvården har utsetts

Madelene Johanzon blir ny chef för område öppenvård och Anna Haag ny ekonomichef för hälso- och sjukvården. Båda kommer närmast från andra tjänster inom Region Värmland.

15 miljoner för att drabbade företag ska kunna ställa om

Region Värmland avsätter 15 miljoner kronor för att stötta länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Region Värmland har också beslutat om insatser som kan rusta näringslivet på sikt.

Kyrkeruds folkhögskola skapar konstinställning

Kyrkeruds folkhögskola skapar konstinställning

Då konstutbildningarna sker på distans och vårutställningen är inställd, svidar Kyrkeruds folkhögskola istället om och skapar en inställning. Under tre veckors tid kommer kursdeltagarna skapa och visa sitt arbete digitalt. Den färdiga konsten kommer sedan att ställas in, över hela Sverige.

Region Värmland utlyser särskilda stipendier för kulturskapare

Region Värmland utlyser nu tio stipendier till kulturskapare i Värmland med anledning av coronakrisen.

Kristinehamns folkhögskola startar digital fritidsgård

När fritidsledarutbildningen skulle påbörja sin praktik slog coronakrisen till och nya förutsättningar skapade nya idéer. Tillsammans med kommunen och studiefrämjandet har skolan öppnat upp en digital fritidsgård där skolans kursdeltagare nu bedriver aktiviteter.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att Region Värmland ska hyra fler studentbostäder samt att en körkortsmottagning ska inrättas.

Peter Bäckstrand blir regiondirektör

En enhällig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att utse Peter Bäckstrand till ny regiondirektör.

Region Värmland öppnar för stöd till ideella kulturarrangörer

För att mildra coronautbrottets effekter för kulturlivet öppnar Region Värmland nu för att betala bidrag till ideella kulturarrangörer som tvingats ställa in och förskott på redan beviljade bidrag till kulturverksamheter som riskerar att få problem med likviditeten.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredagen fattades bland annat beslut om att föreslå att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas.

Den regionala utvecklingsstrategin (Värmlandsstrategin) skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den regionala utvecklingsnämnden att på grund av det rådande läget stoppa och skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin. Dessutom beviljas Visit Värmland medel för att stödja besöksnäringen.

All tandvård som inte är akut ställs in

Folktandvården Värmland ställer in all tandvård som inte är akut. Beslutet är en del av den omställning som vården genomför för att möta coronautbrottet.

Region Värmland öppnar jourtelefon för företagare

Region Värmland har öppnat en jour dit företagare kan vända sig för att få information och vägledning - Verksamt Värmland företagsjour. Alla företagare som är osäkra på vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns uppmanas ringa jourtelefonen på 010-831 90 50.

Folktandvården koncentrerar akut tandvård för patienter med luftvägssymtom

Folktandvården Värmland startar från och med idag torsdag en akutklinik för patienter med akuta tandproblem och samtidiga luftvägssymtom.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden skedde delvis på digital väg med anledning av det nya coronaviruset. Nämnden ställde sig bland annat bakom ett remissvar om ett regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik.

Tillbaka till Pressrum