Pressmeddelanden

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert vädjar till värmlänningarna om fortsatt uthållighet

Trycket på hälso- och sjukvården i Värmland har ökat under de senaste veckorna. För att läget inte ska förvärras vädjar hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert till värmlänningarna om fortsatt uthållighet.

Provtagningar måste göras om efter felaktig leverans

På grund av en leverans med felaktiga provtagningskit för covid-19 måste ett antal provtagningar i Karlstad göras om. Det berör runt 300 personer som testat sig i Karlstad under måndagen och tisdagsmorgonen.

Många frågor om vaccination

I söndags startade vaccineringen mot covid-19 i Värmland och den har genererat en hel del frågor från värmlänningarna. – Många undrar ”när är det min tur att bli vaccinerad?” säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare på Region Värmland.

Du som har varit i Storbritannien nyligen – testa dig

Det är viktigt att personer som har kommit från Storbritannien till Sverige testar sig.

Ny kollektivtrafikdirektör i Region Värmland

Mattias Bergh blir ny kollektivtrafikdirektör i Region Värmland med ansvar för persontrafik som innefattar tåg, buss, båtbuss och servicetrafik. Varje år genomförs närmare 14 miljoner resor under varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Många småföretag har beviljats omställningscheckar

Till och med den 1 december kunde coronadrabbade småföretag ansöka om Region Värmlands omställningscheckar. Nu står det klart att 121 företag har beviljats stöd, och sammanlagt rör det sig om 12,5 miljoner kronor.

EU-förslag skapar oro för Värmlands framtid

EU:s nya taxonomi, som är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som får kallas miljömässigt hållbara, kan få stora konsekvenser för Värmland. I Region Värmland upplever man nu en djup oro för Värmlands satsningar på skogen och bioenergin.

Folktandvårdens julklapp till de yngsta barnen – Nytt lättare spel i Rocka munnen

Tandborstappen Rocka munnen vände sig från början till barn från 6 år och uppåt, men det blev snart uppenbart att betydligt yngre barn än så gillade att borsta tänderna till sången. – Därför har vi tagit fram ett nytt spel som barn från 2-3 års ålder klarar av, säger munhälsostrateg Camilla Nordin på Folktandvården Värmland.

Pandemin drabbar olika

Pandemin slår hårt mot delar av näringslivet. Samtidigt går en del företag riktigt bra. – Vi slås av att bilden är väldigt blandad, säger Stina Höök, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Avtal tecknat mellan Region Värmland och Fritidsbanken Sverige i syfte att verka för en jämlik hälsa

Avtal tecknat mellan Region Värmland och Fritidsbanken Sverige i syfte att verka för en jämlik hälsa

Fritidsbanken har ett koncept som bidrar till jämlikhet, god hälsa och en hållbar miljö.

Samtal med Arbetsförmedlingen om gränsproblematiken

Arbetsförmedlingen möter idag Region Värmland och Eda, Torsby, Arvika och Årjängs kommun för att diskutera de problem som har drabbat gränskommunerna i spåren av pandemin.

Egenprovtagningsstationer öppnas i Hagfors och Filipstad

Region Värmland öppnar egenprovtagningsstationer för covid-19 i Hagfors och Filipstad.

Över 500 personer vill hjälpa till med vaccineringen

Över 500 personer har nappat på Region Värmlands annons om att hjälpa till med vaccineringen mot covid-19. – Jag är väldigt glad över att så många vill bidra och hjälpa oss i hälso- och sjukvården, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Smittskydd Värmland rekommenderar distansundervisning för länets högstadieklasser

Smittspridningen har fortsatt att öka under de senaste veckorna och nu även bland ungdomar i högstadieåldern. Smittskydd Värmland rekommenderar därför att länets högstadieklasser går över till distansundervisning under resten av terminen.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om nytt samverkansavtal med Region Örebro län samt prioritering av nyinvesteringar.

Klart med etablering av Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn

Ett nytt regemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Målet är att ha nått full kapacitet 2030. Det är en del av innehållet i tisdagens riksdagsbeslut om svenska försvarets inriktning och utveckling 2021-2025.

Fler möjligheter via Friskvården i Värmland

Digitalt stöd via Friskvården i Värmland för de som vill förändra sina mat- och motionsvanor. Det kan bli verklighet med ett nytt avtal mellan Friskvården Värmland och Region Värmland.

Regionfullmäktige antog reviderad budget för 2021

Under tisdagen fattade regionfullmäktige beslut om en reviderad budget för 2021 samt ekonomisk flerårsplan för 2021-2023.

Region Värmland går upp i förstärkningsläge

Region Värmland har fattat beslut om att gå upp i förstärkningsläge. – Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och vi har haft ett högt tryck på våra sjukhus under de senaste veckorna, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Brådskar att ställa om till arbetsmarknadens behov

Värmland behöver i högre grad attrahera kompetent arbetskraft. Behovet har förstärkts ytterligare i och med coronavirusets framfart. Region Värmland har kartlagt branschernas kompetensbehov och visar på utmaningar men också på lösningar.

Tillbaka till Pressrum