Pressmeddelanden

Byggstart för parkeringshus vid Centralsjukhuset

Under första veckan i augusti börjar arbetet med att bereda marken för det nya parkeringshuset som ska byggas vid Centralsjukhuset.

En öppen gräns. Region Värmland uttrycker tacksamhet till värmlänningarna och hälso- och sjukvården

Den norska regeringen har idag beslutat att öppna gränsen mot Värmland. Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) är glad och tacksam. – Norge är viktigt för Värmland. Tack vare att vi lyckats leva upp till de kriterier som Norge satt upp för covid-19, kan vi nu återuppta våra kontakter. Det är oerhört värdefullt.

Region Värmland övergår till stabsläge

Region Värmland har varit i förstärkningsläge sedan mitten av mars men övergår nu till stabsläge. – Vi anpassar beredskapsläget, men effekterna av pandemin kommer fortsatt att vara en central del av vårt uppdrag, säger Lena Gjevert.

Drömsommarjobbets Grande Finale online

Drömsommarjobbets Grande Finale online

Under fyra intensiva veckor har 30 unga, talangfulla värmlänningar fått chansen att testa sitt drömyrke under professionell handledning. Fredagen den 10 juli klockan 11 och klockan 15 finns möjlighet att träffa dem och ta del av deras arbete via en livestreaming.

Region Värmland erbjuder test för covid-19 till allmänheten

Från och med i morgon tisdag den 7 juli kommer Region Värmland att erbjuda allmän provtagning för covid-19. – Den som har symtom som tyder på covid-19 kan testa sig efter att ha bokat tid på webbplatsen 1177.se, säger Charlotta Nelsson, chefläkare.

Region Värmland överlåter Vårdcentralen Grums till Capio i september

Den 15 september överlåter Region Värmland Vårdcentralen Grums till Capio Närsjukvård. Patienter som i dag besöker Vårdcentralen Grums kommer att tas om hand av Capio och bli kallade som vanligt när det är dags för besök.

Lena Gjevert blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Lena Gjevert, i dag tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland, har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon inleder sitt uppdrag den 1 augusti. – Det känns väldigt bra och jag är ödmjuk inför uppgiften, säger Lena Gjevert.

Region Värmland och gränskommunerna föreslår: Öppna gränsen mellan Norge och Sverige

Region Värmland och kommunerna i Arvika, Eda, Torsby och Årjäng föreslår regeringen att se över möjligheterna för gränsregionala undantag, för ett stegvist öppnande av gränsen mellan Norge och Sverige, i svenska och värmländska gränskommuner.

Regionala aktörer kraftsamlar tillsammans

På torsdagen träffades det nyinrättade regionala omställningsrådet i Värmland för första gången. – Det känns oerhört glädjande att samtliga slutit upp och valt att bli en del av rådet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Stina Höök.

Regionstyrelsen i korthet

Vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen fattades bland annat beslut om det tidigare återremitterade investeringsärendet om ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Hela Värmlands strategi – Värmlandsstrategin – pausades med anledning av pandemin. Idag fattade den regionala utvecklingsnämnden beslut om att ta upp arbetet igen. Till hösten har alla möjlighet att tycka till om remissutgåvan.

Region Värmland lanserar sin första podd

Region Värmland lanserar sin första podd

Nu tar Region Värmland klivet in i poddvärlden med Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Traumapodden är ett initiativ från Centrum för traumatisk stress (CTS) och psykologerna Ida Martinsson och Paola Gelvez Fuenzalida.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

Nu startar drömsommarjobbet

Nu startar drömsommarjobbet

Drömsommarjobbet erbjuder unga en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet. Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare inom inriktningarna dans, film, klassisk musik eller textil.

Regeringen finansierar fler utbildningsplatser vid Region Värmlands folkhögskolor

Behovet av utbildning hos vuxna som behöver återgå i arbete efter coronapandemin har ökat. Därför har regeringen beslutat att satsa på fler utbildningsplatser vid de folkhögskolor i landet som möter upp behovet på ett bra sätt.

EU-miljoner i syfte att lindra de negativa effekterna av covid-19

Nära tolv miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på tre projekt i Värmland. Projekten fokuserar på insatser riktade till små och medelstora företag i regionerna.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen behandlade kultur- och bildningsnämnden bland annat att folkhögskolorna kan återgå till närstudier och att pandemieffekterna inom nämndens område ska utredas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om två förstudier samt om förslag till regionstyrelsen om ett flertal satsningar i Värmland.

Vårdcentralen i Molkom kan hålla öppet i sommar

Vårdcentralen Molkom kommer hålla öppet hela sommaren. – Det gläder mig att vi kan hålla öppet i sommar. Det är tack vare intensivt arbete av medarbetarna som vi har vi kunnat lösa bemanningen, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Sveriges första digitala regionfullmäktige

Som första regionfullmäktige i landet sammanträder Region Värmlands fullmäktige digitalt i morgon onsdag den 3 juni. – Vi tar gällande rekommendationer på största allvar och anpassar oss, säger Jane Larsson, fullmäktiges ordförande.

Tillbaka till Pressrum