Pressmeddelanden

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden hade sammanträde på torsdagen och beslutade bland annat om bidrag och årsanslag till en rad verksamheter och organisationer.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med torsdagens sammanträde bland annat om att Region Värmland ska ta över Jumbolansen i egen regi.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 4 december beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett Norgeprojekt, om ett remissvar om E18 och om att ta fram en strategi om Värmland som hästlän.

Region Värmland kan vinna Svenska Jämställdhetspriset 2020

Region Värmland kan vinna Svenska Jämställdhetspriset 2020

Region Värmland är en av fem finalister som kan vinna Svenska Jämställdhetspriset 2020. – Det är fantastiskt roligt. Vi har varit nominerade tidigare, men aldrig gått till final, säger Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg.

Projekt ska rädda Finnskogens berättelser för framtiden

Klarälvdalens folkhögskola har fått projektmedel för att samla in nya berättelser om Finnskogens natur och kultur. – Det är en viktig satsning för att uppmärksamma och bevara Finnskogskulturen, säger Lisa Carlsson, projektledare för Skogsliv.

Succé när yngre lär äldre om det digitala

Succé när yngre lär äldre om det digitala

Det digitala utanförskapet bland äldre ökar. För att vända trenden har alla som är 65 år eller äldre, i alla värmländska kommuner, bjudits in till digitala inspirationsträffar. Intresset har varit större än förväntat. Dessutom har broar byggts över generationerna.

Trafikdirektör Jessika Lundgren får nytt uppdrag

Jessika Lundgren lämnar uppdraget som trafikdirektör i Region Värmland. Hon blir från den 1 mars ny vd för HSB Värmland, där hon suttit i styrelsen i fyra år.

Regiondirektör Anneli Snobl lämnar sitt uppdrag

Anneli Snobl avslutar sitt uppdrag som regiondirektör för Region Värmland den 30 november.

Region Värmland får närmare 25 miljoner ur kömiljarden

Region Värmland kommer att få ta del av den andra delen av de prestationsbaserade utbetalningarna till regionerna inom ramen för kömiljarden. Enligt preliminära siffror rör det sig om cirka 25 miljoner kronor.

Fortsatt starkt miljöarbete i Region Värmland

Region Värmland bedriver ett fortsatt starkt miljöarbete. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna 2019”, nyligen utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om samarbetsavtal med Svenska Rallyt och möjligheter till hållbart resande för regionens medarbetare.

Energisatsning med resultat   – fler värmlänningar väljer solceller

Energisatsning med resultat – fler värmlänningar väljer solceller

Sedan våren 2018 har Region Värmland samordnat arbetet med att stötta fler i övergången till förnybar energianvändning. Resultatet av satsningen visar på ett stort intresse för energi- och klimatrådgivning. Och allt fler installerar solceller.

Många barn och ungdomar har upptäckt bokfestivalen

Många barn och ungdomar har upptäckt bokfestivalen

Hela 1 500 barn och ungdomar från skolor runt om i Värmland kommer till Värmlands bokfestival på fredag. Den dag då programmet är speciellt utformat för en ung publik.

”Vi har redan kraftsamlat!”

Värmland och Örebro är redo att bidra i utvecklingen av ett starkt svenskt försvar, nationell beredskap och höjd samhällssäkerhet.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på onsdagen fattade kultur- och bildningsnämnden bland annat beslut om medel till Stiftelsen Dalslands kanal och om en budgetväxling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med onsdagens sammanträde bland annat beslut om att föreslå regionstyrelsen att besluta om överlåtelse av Vårdcentralen Grums.

Region Värmland överklagar beslut om höjning av sociala avgifter för personalparkeringar

Skatteverket anser att Region Värmland erbjuder sina anställda parkeringsplatser till ett för lågt pris, och att regionen därför ska betala högre arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver organisationen på 4,2 miljoner kronor.

Ställningstagande som kan rädda liv

På måndag inleds Donationsveckan som är Socialstyrelsens årligen återkommande kampanjvecka med syfte att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. – Att ta ställning för organdonation kan rädda en annan människas liv, säger Annie Persson.

Mindre andel arbetsföra värmlänningar 2040 enligt ny prognos

Region Värmland har tagit fram en ny rapport med prognoser för Värmlands befolkning fram till år 2040. Enligt rapporten förväntas andelen invånare i arbetsför ålder minska. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock mycket inom länet.

Trio uppmärksammades vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

Trio uppmärksammades vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

En ideell rörelse som lånar ut sport- och fritidssaker till de som behöver. Samt två artister som med personligt musikskapande satt Värmland på kartan. Dessa premierades då Region Värmland delade ut 2019 års Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium.

Tillbaka till Pressrum