Folktandvården koncentrerar akut tandvård för patienter med luftvägssymtom

Folktandvården Värmland startar från och med idag torsdag en akutklinik för patienter med akuta tandproblem och samtidiga luftvägssymtom.

Mottagningen kommer att vara belägen i folktandvårdens lokaler i Molkom. Där kommer det varje dag att finnas ett team med tandläkare och tandsköterska som kan ge akut tandvårdsbehandling till patienter som, av smittskäl, inte kan besöka sin vanliga klinik.  

– Vi gör detta för att kunna hjälpa patienter med akuta luftvägsbesvär och som har behov av akut tandvård. Vi måste fortsätta erbjuda en trygg vård och på ett säkert sätt skilja patienter med och utan luftvägssymtom, så att vi inte bidrar till smittspridning i vår verksamhet. Därför skapar vi, precis som i övriga hälso- och sjukvården, möjlighet att ta emot patienter i skilda mottagningar, säger tandvårdschef Marie Eriksson. 

Patienter som har behov av akut tandvård och samtidiga luftvägssymtom ska höra av sig till sin ordinarie klinik som ser till att patienten blir kontaktad av akutteamet. 

Om patienten inte kan ta sig till Molkom – varken själv eller med hjälp av anhöriga eller vänner – kontaktar man sin ordinarie tandvårdsmottagning för bokning av sjuktransport.