Förändringar för personer som söker vård

Coronaläget i Värmland har gått in i ett nytt skede. Fokus ligger på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Det innebär flera förändringar den närmaste tiden för personer som söker hälso- och sjukvården.

Från och med i fredags tas prover för coronavirus bara på akut sjuka med luftvägssymtom som behöver sjukhusvård.

Därför uppmanar Region Värmland igen att man inte ska ringa 1177 för att höra om man ska testa sig för coronavirus om man har symtom som ont i halsen, hosta, feber utan känd anledning och snuva. Då ska man stanna hemma och vara sjuk. Man kan gå tillbaka till skola eller arbete 48 timmar efter man är fri från symtom, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

För att förhindra att patienter med luftvägssymtom riskerar att smitta andra patienter och sjukvårdspersonal sätts nu tält upp utanför akutmottagningarna vid sjukhusen i Torsby, Arvika och Karlstad. Där kommer patienter vägledas genom att de tillfrågas om de har symtom på luftvägsinfektion innan de lotsas vidare in i vården. 

Symtomen på luftvägsinfektion är:

  • Ont i halsen
  • Snuva
  • Hosta
  • Feber 38 grader eller mer, utan känd anledning

Personer som söker jourcentraler via 1177 Vårdguiden på telefon tillfrågas också om luftvägssymtom och guidas till rätt ingång. 

Söndag klockan 11.00 hälsas media välkomna till platsen utanför akutmottagningens entré vid Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Där beskriver Ulrika Nilsson, verksamhetschef för akutmottagningen Karlstad och Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare mer om hur arbetet med patienterna går till.

Kontakt: Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim, telefon 070-2971580