Tillfälliga förändringar på två av regionens enheter

Distriktssköterskemottagningen i Deje stängs tillfälligt och viss verksamhet flyttas under en tid från Vårdcentralen Rud. Detta för att säkra bemanningen och en fortsatt god vård. Berörda patienter hänvisas till andra vårdcentraler.

Med anledning av det nya coronaviruset görs tillfälliga förändringar vid två av Region Värmlands enheter.

Distriktssköterskemottagningen i Deje har stängts tillfälligt. Alla patienter som har en bokad tid kommer att kontaktas för att få en ny tid för besök på Vårdcentralen Forshaga eller bokas om till väntelistan.

Vårdcentralen Rud flyttar tillfälligt delar av verksamheten till Vårdcentralen Kronoparken från och med torsdag den 19 mars. Patienter ska som vanligt ringa till sköterskerådgivningen på Vårdcentralen Rud. Samtalen besvaras av personal från Vårdcentralen Rud, men bokade besök kommer att ske på Vårdcentralen Kronoparken. Patienter som redan har bokade tider kommer att kontaktas och få mer information.

– Vi gör dessa tillfälliga förändringar med anledning av det rådande läget. Det handlar om att säkra bemanningen så att vi fortsatt kan ta hand om våra patienter på ett bra sätt, säger verksamhetschef Jennie Forsgren.

Följande verksamheter kommer att finnas kvar i Vårdcentralen Ruds lokaler med entré vid familjecentralen:

  • Barnmorskemottagningen
  • Barnavårdscentral

Apoteket vid Vårdcentralen Rud kommer fortsatt att vara öppet. Entrén finns vid Apotekssidan.