Vårdcentraler organiseras om för att möta coronautbrottet

För att möta de krav som coronautbrottet ställer på vården behöver Region Värmland ställa om verksamheterna som bedrivs vid vårdcentralerna i och runt Karlstad. Bland annat sätts en särskild mottagning upp vid Vårdcentralen Gripen i Karlstad samtidigt som några vårdcentraler samlokaliserar sina verksamheter.

Coronautbrottet ställer den värmländska hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Dess uppdrag har på grund av pandemin på ett avsevärt sätt förändrats och det krävs därför snabba åtgärder.

– Över hela landet organiserar hälso- och sjukvården system för att kunna identifiera patienter med symtom i luftvägarna – hosta, andningsbesvär, halsont, feber – och separera dem från patienter utan dessa symtom, säger Tobias Kjellberg, sjukvårdsledare på Region Värmland.

Nästa vecka öppnas en sådan särskild mottagning vid Jourcentralen Karlstad som ligger i vårdcentralen Gripen.

Mottagningen ska ta emot och behandla patienter som har besvär i luftvägarna men som kanske söker vård för andra besvär. De skickas dit efter bedömning av 1177, andra vårdcentraler, akutmottagning och ambulansen. Mottagningen ska också ta emot patienter som självmant söker sig dit. Den kommer att inrymmas i ett tält och vara öppen 08.00–21.00 alla dagar i veckan.

En annan förstärkning är att det inrättas ytterligare två mobila team som kan göra hembesök. Teamen kommer att utgå från vårdcentralerna i Skoghall och Skåre. Region Värmland kommer också att föra samtal med taxibolag för att finna lösningar för patienter som inte bör åka kollektivt till exempelvis vårdcentralerna.

– Det handlar om att kunna möta och behandla patienter i riskgruppen som inte bör röra sig ute i samhället, säger Tobias Kjellberg.

Vårdcentralerna i länet har redan utökat sin tillgänglighet på telefon med knappval 9 där distriktssjuksköterskor mellan 08.00 och 17.00 svarar på frågor om symtom i luftvägarna.

För att möta dessa förstärkningar av verksamheter krävs att resurser tillfälligt fördelas om, ett förändringsarbete som genomförs nästa vecka.

  • Vårdcentralen Herrhagen flyttar sin verksamhet till Vårdcentralen Västerstrand.
  • Vårdcentralen Molkom samlokaliseras med Vårdcentralen Skåre i Skåres lokaler.
  • Vårdcentralerna i Kil och Forshaga förblir i sina respektive lokaler men utökar sitt samarbete.
  • Vårdcentralen Molkom kommer att ha distriktssköterskemottagning tre dagar per vecka.

– De här förändringarna är tillfälliga men det går inte i dagsläget att säga hur lång tid det dröjer innan coronautbrottet har minskat så mycket att vi kan återgå till normal ordning, säger Tobias Kjellberg.