Värmland modellregion när ungas åsikter ska tillvaratas

Vad tycker unga om hälso- och sjukvården? Och hur kan den utvecklas för dessa patienter?
Nu pågår ett pilotprojekt där Region Värmland är modellän för hur barns och ungas åsikter kan tas tillvara för att förbättra hälso- och sjukvården.

Region Värmland är en av landets ledande regioner när det kommer till barns och ungas rättigheter inom hälso- och sjukvården. 2009 antog dåvarande Landstinget i Värmland en handlingsplan för arbetet med barnrätt, och inför lagstiftandet av FN:s barnkonvention 1 januari 2020 var Värmland Sveriges Kommuner och Regioners modellregion för implementeringsarbetet.
Nu ska ytterligare ett barnperspektiv ska läggas på hälso- och sjukvården.
Det handlar om Nationell Patientenkät, NPE, där ett projekt inletts med syfte att bredda den ordinarie enkätundersökningen med målgruppen 10-15-åringar.
Som enda region i landet är Region Värmland pilotlän för undersökningen.

400 barn och unga tillfrågas

Mellan veckorna 11 till 13 delas 350-400 enkäter ut till värmländska patienter födda mellan 2006 och 2010. Enkäterna, som skickas med patienterna under vårdbesöket, innehåller bland annat frågor som "Fick du ställa de frågor du ville?" och "Var personalen snäll mot dig?".

– Nationell Patientenkät är ett instrument för att, utifrån patienternas upplevelse av vården, få till förbättringar. Det är viktigt att ge de möjligheterna även till barn och unga. Det här är första gången som barn och unga får svara på frågor om sin upplevelse inom vården och det har vi drivit i flera år, säger Per Arne Brandberg, processadministratör inom Region Värmland.

Pilotprojektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med regionernas nätverk för att stärka barns rättigheter. I den nationella gruppering som arbetat fram frågeunderlaget deltar två medarbetare från Region Värmland.

– Tack vare att vi är nationellt drivande inom arbetet med barns och unga och rättigheter sitter vi med både i arbetsgruppen och är enda pilotlänet.

Flera verksamheter deltar

På verksamhetsnivå deltar ortopedimottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad, vårdcentralerna Gripen, Skåre och Torsby samt barn- och ungdomsmedicins mottagningar på Vårdcentralen Gripen och Verkstaden i Arvika.

– Det är jätteroligt att värmländska barn får vara med och driva utvecklingen kring vad som är viktigt för unga inom hälso- och sjukvården. Vi är också glada över att vi har väldigt bra verksamheter som vill vara med i det här och som tycker att det är ett viktigt arbete, säger Per Arne Brandberg.