Hjälpmedelsnämndens utskott

Hjälpmedelsnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med sex ledamöter och sex ersättare.

De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
19 mars
Fler sammanträdesdatum kommer när arbetsutskottet fastställt dessa 19 mars.

Arbetsutskottets presidium:

Ordförande: Henrik Samuelsson (M)