Patientnämnden

Patientnämnden tar emot synpunkter som rör folktandvården samt hälso- och sjukvård både i Region Värmland, länets kommuner och hos privata vårdgivare med avtal. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, som väljs av Region Värmland. Ledamöterna och ersättarna i nämnden får inte samtidigt vara ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionstyrelsen.

Fristående från vården

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården, som finns i alla landsting och regioner och fungerar som en länk mellan dig och vården. Vänd dig till patientnämnden i det län eller den region där du fått vård. Ledamöterna i patientnämnden är politiskt valda.

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med vården är det viktigt att du talar om det. 

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. De utreder då vad som hänt och berättar för dig vad de kommer att göra för att det inte ska hända igen. 

Du kan också vända dig till patientnämnden. Nämndens uppgift är att arbeta för goda kontakter mellan patienter och personal.

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat den verksamhet där du fick vård eller patientnämnden.

Patientnämnden tar också gärna emot förslag till förbättringar och delar dina erfarenheter med vårdens verksamheter. På så sätt hjälper du till att förbättra vården. 

Berätta så konkret som möjligt

Dina synpunkter och klagomål kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation. För att göra det lättare för vården att utreda händelsen är det bra om din berättelse innehåller:

  • En beskrivning av vad som har hänt
  • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din närstående
  • När och var händelsen inträffade

Stödpersoner

Ett annat uppdrag för patientnämnden är att utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. 

Tystnadsplikt

Nämndens ledamöter och tjänstemän har tystnadsplikt enligt de sekretessbestämmelser som gäller i hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsbehandling

Följ länken för att se hur patientnämnden behandlar personuppgifter.

Mötesdatum för Patientnämnden 2020
5 februari
19 mars
7 maj
24 september
8 oktober
5 november

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Patientnämnden hittar du här.

Patientnämndens protokoll från 2013-2018 hittar du här.

Ledamöter i Patientnämnden