Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

Mötesdatum för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
15 januari
6 februari
20 mars
9 april
15 maj
11 juni
11 september
8 oktober
6 november
4 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Hälso- och sjukvårdsnämnden finns här.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 2019

OrdförandeMarianne Utterdahl (SIV)
1:e vice ordförande: Mats Sandström (S)
2:e vice ordförande: Eva Julin Dombrowe (L)