Region Värmlands pensionärsråd

Rådets uppgifter

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Syfte

 • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
 • att rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämn­dernas verksamhetsplanering
 • att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 • att rådet ska vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna
 • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

 

Vem är med?

Region Värmland representeras via fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Sekreterarskapet tillhandahålls från Region Värmlands sekretariat. Pensionärsorganisationerna representeras av:

 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
 • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
 • SKPF (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)

 

Politiska deltagare

Ola Persson (C), ordförande
Eva Julin Dombrowe (L)
Jesper Johansson (MP)
Mats Sandström (S)
Ulric Andersson (S)

Sammanträdesdatum 2019

13 juni

29 augusti

29 november

Möteshandlingar

Handlingar från perioden 2017-2018 hittar du här.

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckning Pensionärsråd 2019-02-12 (pdf)