Den 1 januari 2019 bildas Region Värmland

Vid årsskiftet bildar Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss en gemensam organisation med namnet Region Värmland.


Kort film som förklarar bildandet av Region Värmland.

Jämfört med dagens landsting får Region Värmland ett bredare uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling inklusive kultur och bildning samt kollektivtrafik.
Regionbildningar genomförs i hela landet för att skapa en nationellt enhetlig organisationsform för hälso- och sjukvård och regional utveckling, samt för att öka invånarnas demokratiska inflytande genom att alla beslutande politiker utses genom direkta val. Direkta val innebär att det är möjligt för väljarna att utkräva ansvar av beslutande politiker.
Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kultur.
Organisationens tre kärnverksamhetsområden är:

  • hälso- och sjukvård inklusive tandvård
  • regional utveckling
  • kollektivtrafik

Bildandet av en region ger utökade möjligheter till samordning och helhetssyn kring stora frågor som är viktiga för Värmlands utveckling. På samma sätt är friska och välmående värmlänningar en förutsättning för regionens utveckling.
För det behövs en god hälso- och sjukvård och tandvård. Men också goda livsvillkor, och bra möjligheter till utbildning, kollektivt resande, att få jobb och att delta i kultur- och föreningsliv bidrar till en bättre folkhälsa för invånarna.
Region Värmland samlar alla dessa frågor i samma organisation.