Bidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhets- och projektbidrag.

Ansökningsförfarande 2021

Handledning, villkor och ansökningsblanketter för verksamhetsbidrag och projektbidrag publiceras under första kvartalet 2021.

Verksamhetsbidrag

Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska stötta de verksamheter som arbetar länsövergripande med olika fomer av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder.

Ansökningsblankett publiceras inom kort.

Redovisning av verksamhetsbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

Tidigare beviljade verksamhetsbidrag

Läs mer om tidigare beviljade verksamhetsbidrag i regionens Regionplaner.

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema. Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Handledning och villkor för projektbidrag (Word)

Ansök om projektbidrag

Ansökningsblankett Projektbidrag till idéburen organisation (Word)

Redovisning av projektbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt projektbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

Redovisning av beviljat projektbidrag (pdf)

Tidigare beviljade projektbidrag

Läs mer om projektbidrag beviljade 2019 (pdf)