Verksamhetsbidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag

Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska möjliggöra verksamhet som når ut i hela länet och är främst avsett för organisationernas arbete med olika former av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete.

Från och med 20 januari 2020 kan du söka  verksamhetsbidrag för år 2021. Ansökningsblankett kommer att publiceras här. 

Redovisning av verksamhetsbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni 2019.

Information om redovisning 2018 (pdf)

Beviljade verksamhetsbidrag

 

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema.
Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektbidraget gäller för projekt tänkta att starta år 2020.

PM - projektbidrag till idéburen organisation 2020 (pdf)

Ansök om projektbidrag för år 2020 (docx)

Redovisning projektbidrag

Här fyller du i en blankett för att redovisa erhållet projektbidrag. Blanketten ska vara landstinget tillhanda senast 1 juni 2018.

Redovisning av genomfört projekt 2018 (pdf)

Beviljade projektbidrag


Psykisk hälsa

Inför år 2018 avsatte Landstinget i Värmland ekonomiska medel för att specifikt stödja utvecklingsarbetet inom idéburen sektor med att finna nya vägar att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa.

Läs mer om fördelningen av bidragen här.

Beviljade projektbidrag 2018 (pdf)