Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, vilka protokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller.

Anslag är ett besked om att ett protokoll är justerat, och att överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa. När överklagandetiden på tre veckor är slut har besluten i anslaget vunnit laga kraft vilket innebär att de inte längre går att överklaga.

Tillkännagivande innebär att kallelsen med tid, plats och vilka ärenden som kommer tas upp på regionfullmäktiges sammanträden publiceras. Tillkännagivande publiceras på anslagstavlan senats en vecka innan sammanträdet.

Vill du ha hjälp att ta fram handlingar eller vill få handlingar utskrivna vänder du dig till receptionen i Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad.

Om du vill överklaga.

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter
Tillbaka till Politik