Anslagstavla

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-10-20, direktjusterade paragrafer

Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2020-10-15

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-10-16, direktjusterad paragraf

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden 2020-09-30

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-10-13

Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2020-10-09

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-29

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-09-30

Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2020-09-24--25

Tillkännagivande

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 20 oktober

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-29

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kost- och servicenämnden 2020-09-25

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-09-22

Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2020-09-24

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden 2020-09-30, direktjusterade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-09-30, direktjusterade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-09-29

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-09-16

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-29 direktjusterade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hjälpmedelsnämnden 2020-09-22

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kost- och servicenämnden 2020-09-25 direktjusterade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden 2020-09-02

Anslag

Protokollfört sammanträde: Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans 2020-08-27

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-09-02

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-09-01.

Tillbaka till Anslagstavla