Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11-06

Justerat: 2019-11-14

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-11-15 till och med 2019-12-07. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.