Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2019-11-21

Justerat: 2019-11-21

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-11-28 till och med 2019-12-05. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns tillgängligt på revisionskontoret hos Region Värmlands kansli, rosenborgsgatan 50, Karlstad.