Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2019-11-07

Justerat: 2019-11-22

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-11-28 till och med 2019-12-05. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns tillgängligt hos Region Värmlands kansli, Rosenborgsgatan 50, Karlstad.

Protokollet finns tillgängligt här.