Kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i länet, både användbarhet och resmöjligheter, förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i regionen.

Kvinna vid buss

I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk planering av kollektivtrafik. I Värmland är Region Värmland regional kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär att regionfullmäktige är högsta beslutande organ och beslutar om principiellt viktiga frågor.

Styrdokument

Avslutade rapporter